Στην τελική ευθεία το έργο της εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος υδροδότησης σε Πόρτο Γερμενό και Αλεποχώρι

23/10/2018
Στην τελική ευθεία το έργο της εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος υδροδότησης σε Πόρτο Γερμενό και Αλεποχώρι

Προκηρύχθηκε ο Ανοικτός, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης των παραλιακών περιοχών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επτά (7) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, απολύμανση του παρεχόμενου νερού και εντοπισμού των απωλειών του δικτύου για την αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά το κατασπαταλούμενο νερό και το κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων.

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι(6) Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Σ.Ε.Π.)

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) Σταθμών Ελέγχου Παροχής και Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Ε.Π.Π.)

  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος.

  • Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για τον ενεργό εντοπισμό διαρροών

  • Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 849.400,00 €.

Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου για τον Δήμο μας είναι αποτέλεσμα των επίμονων προσπαθειών της Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη και της συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς που επιτελείται στο Δήμο για την υλοποίηση μεγάλων και μικρών έργων ζωτικής σημασίας παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε.