Σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

08/11/2016  412
Σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων για την υλο-ποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και την ετοιμότητα που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση αυτών των φαινομένων, καλείστε στη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για την Tετάρτη 09 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας(Στρ. Ν. Ρόκκα 45 – Μάνδρα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)