Δελτία Τύπου 2017

Βρέθηκαν 370 σχετικά θέματα

21/11/2017

Παιδίατρος - Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους πολίτες , πως η Παιδίατρος κ. Μαρία Ηλία, θα δέχεται δωρεάν στο Ιατρείο της Νικολαΐδου 3, παιδιά που έχουν ανάγκη για ιατρική παρακολούθηση …

19/11/2017

Διακοπή των μαθημάτων στην Δημοτική Ενότητα Μάνδρας από 19.11.2017 έως 24.11.2017 σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις  του άρθρου 58 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης …

18/11/2017

Ανακοίνωση - Παιδίατρος

Ενημερώνουμε τους πολίτες , πως η Παιδίατρος κ. Μαρία Ηλία, θα δέχεται δωρεάν στο Ιατρείο της Νικολαΐδου 3, παιδιά που έχουν ανάγκη για ιατρική παρακολούθηση την …