ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

28/07/2017  257
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Στο Συμβούλιο που προηγήθηκε της 24η Ιουλίου 2017, είχα αναλυτικά διευκρινίσει ότι:  
 
•    Η δημιουργία 35 νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού καθαριότητας είναι αδύνατη χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των Δημοτικών τελών καθαριότητας και την επιβάρυνση όλων των νοικοκυριών του Δήμου μας.
•    Με δεδομένη την πορεία των ανταποδοτικών εσόδων από τα τέλη καθαριότητας το πρώτο εξάμηνο του 2017 είναι αδύνατη η κάλυψη όλων των εξόδων της υπηρεσίας μέχρι το τέλος του 2017 από αυτά τα έσοδα. Για το λόγο αυτό δεν προτείναμε την έγκριση της απασχόλησης των 35 συμβασιούχων μέχρι 31/3/2018 το μέγιστο.
•    Και πρότεινα και αποφάσισε το σώμα να προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες μόνο εάν το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμευτεί να καλύψει με πρόσθετη χρηματοδότηση το υπερβάλλον ετήσιο κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού.
 
Μετά την απόφαση αυτή και συγκεκριμένα στις 25/7/2017 ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε στο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ που ψηφίσθηκε στις 27/7/2017 την τροποποίηση του άρθρου 24 του ν 4479/2017 και η οποία προβλέπει: «Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών , εφόσον τα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού, αυτές δύνανται να καλύπτονται σε βάρος του προϋπολογισμού τους, από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης έσοδά τους»   
 
Με τα νέα δεδομένα, αρχικά επισκεφθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κο Πουλάκη όπου μας ξεκαθάρισε ότι είναι αδύνατον να χρηματοδοτηθεί κατ’εξαίρεση ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας για αυτό τον σκοπό και μας προέτρεψε να αξιοποιήσουμε τη διάταξη που είχε κατατεθεί και ψηφισθεί στο πολυνομοσχέδιο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και συγκεκριμένα τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΠΟΕ ΟΤΑ καθώς και ΄την πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων και τους ανακοινώσαμε την πρότασή μας:
•    για τροποποίηση του ΟΕΥ και την δημιουργία συνολικά 15 θέσεων μόνιμων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας και  
•    Την σύναψη νέων συμβάσεων με τους 35 εργαζόμενους συμβασιούχους που απασχολούντο στο Δήμος μας μέχρι και την 7η Ιουνίου 2017.
 
Στην πρόταση αυτή συμφώνησαν και οι εργαζόμενοι και μετά από αυτό καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει τις σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.
 
Η πρόταση αυτή εξασφαλίζει ότι:
•    δεν θα κινδυνεύσει η αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας στο παρόν έτος ή ακόμη και τους πρώτους μήνες του 2018 (το μέγιστον μέχρι 31/3/2018 εφόσον χρειαστεί) εφόσον είναι δυνατόν να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας εργαζομένων ΙΔΟΧ και από άλλους πόρους,  
•    δεν θα χρειαστεί να εισηγηθούμε αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και να επιβαρύνουμε επιπλέον του συνδημότες μας με δεδομένο ότι το κόστος μισθοδοσίας των 12 νέων θέσεων μονίμου προσωπικού μαζί με το κόστος των 3 κενών θέσεων που υφίστανται στο ΟΕΥ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας (σύνολο 15 θέσεις) είναι αντίστοιχο με το κόστος μισθοδοσίας των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας που συνάπτουμε κάθε χρόνο για τους λόγους που ήδη έχουμε αιτιολογήσει.
 
Και βεβαίως εξασφαλίζει την εργασία για ένα ακόμη διάστημα όλων όσων απασχολούνταν μέχρι την 7η Ιουνίου 2017.
 
Μαζί μας σήμερα παραβρίσκεται και ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μου, έχει κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Δήμου μας και είμαι σίγουρη ότι θα είναι μαζί μας στη διεκδίκηση από την κυβέρνηση αυτών που ο Δήμος μας και οι πολίτες του δικαιούνται.