ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ

11/12/2017  2754
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συνέντευξη τύπου αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων των καλλιτεχνών.

Θα επανέλθουμε για την καινούρια ημέρα και ώρα της συνέντευξης.