Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ

31/08/2017
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ

 

ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με βάση το θέμα της σημερινής συζήτησης «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των ενεργειών που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος ούτως ώστε να αποτραπεί η χρήση του ανενεργού μεταλλείου στο Μελετάνι ως χώρος ΧΥΤΥ» όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας εδώ και 15 χρόνια, δηλαδή από το 2003 που εντάχθηκε το ΜΕΛΕΤΑΝΙ στο νόμο Παπανδρέου, αγωνίζεται για τον αποχαρακτηρισμό του αλλά μέχρι σήμερα μπόρεσε να εμποδίσει επεμβάσεις που επιχειρήθηκαν στο χώρο.

Όπως θα θυμούνται και οι παλαιότεροι, η κακή αρχή έγινε με το ν. 3164/2003, στον οποίο το ΜΕΛΕΤΑΝΙ, χωροθετείται ως χώρος Οργανωμένης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) μαζί με Φυλή, Γραμματικό, Κερατέα, Πολυδένδρι και Κορωπί.

Πρώτη η διοίκηση Λιούλη αγωνίσθηκε σθεναρά ενάντια σε αυτή τη χωροθέτηση.

Εν συνεχεία στην περίοδο 2007-2010 αποσοβήθηκε χάρη στην αντίδραση όλων μας – δημοτικής αρχής, δημοτικού συμβουλίου και των συμπολιτών μας - η προσπάθεια ταφής επικίνδυνων αποβλήτων στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ.

Ισχύοντος του νόμου η επόμενη προσπάθεια αυτή τη φορά με πρόσχημα την αποκατάσταση έγινε το 2015, όταν αδειοδοτήθηκε με απόφαση του ΓΓ της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής του ΜΕΤΡΟ στο Μελετάνι. Σε αυτή την προσπάθεια αντιδράσαμε τόσο νομικά όσο και πολιτικά και καταφέραμε να αποτρέψουμε την χρήση του χώρου για ταφή των προϊόντων εκσκαφής.

Αρ. Απόφασης ΔΣ - 43 /16-3-2015 : Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μελέτη του έργου «Έργο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης εξορυχθείσας και εξοφλημένης ανενεργού περιοχής Μεταλλείου Βωξίτη στη θέση Μαλιαζέζα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 20 ψήφους υπέρ (των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας και του κου Σαμπάνη Γεώργιου, κου Τώρου Αθανάσιου, κου Κανάκη Κωνσταντίνου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας κου Παχή Νικόλαου) και 4 ψήφους κατά (των Δημοτικών Συμβούλων κου Πανωλιάσκου Αθανάσιου, κου Κολοβέντζου Παναγιώτη, κου Δουδέση Δημήτριου και κου Θεοδώρου Χαράλαμπου)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

1. Διαμαρτύρεται έντονα για την μη ενημέρωσή του για το σχεδιαζόμενο έργο.

2. Θεωρεί ότι η μελέτη του έργου δεν διαφυλάσσει την περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου και δεν διασφαλίζει την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου.

3.Αποφασίζει να αντισταθεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην υλοποίηση του έργου με τους όρους που σχεδιάζεται να εκτελεστεί

4. Αποφασίζει να εξουσιοδοτηθεί η Δήμαρχος να προχωρήσει με κάθε νόμιμο τρόπο στην ακύρωση εκτέλεσης του έργου

5. Αποφασίζει να απαιτήσει τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από ΟΕΔΑ

 

Εμείς, επειδή είχαμε εξαρχής εντοπίσει ότι η μοναδική λύση για να προστατευθεί το ΜΕΛΕΤΑΝΙ ήταν η τροποποίηση του Νόμου, δεν επαναπαυθήκαμε στις δάφνες της ακύρωσης της προσπάθειας «αποκατάστασης» με τα προϊόντα εκσκαφής του ΜΕΤΡΟ αλλά συστηματικά και με επιμονή συνεχίσαμε την προσπάθεια αποχαρακτηρισμού του χώρου.

Συγκεκριμένα:

 1. Με το με Αριθμ. Πρωτ.:  24120 / 28 Δεκεμβρίου 2015 έγγραφό μας προς α)Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κο Παναγιώτη Σκουρλέτη β) Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κο Ιωάννη Τσιρώνη γ )  Περιφερειάρχη Αττικής Κα Ρένα Δούρου δ)  Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κο Ευάγγελο Καπετάνιο με θέμα : Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας και ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων ζητήσαμε:

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, είναι ένας Δήμος της Δυτικής Αττικής που φιλοξενεί σειρά ρυπογόνων και επιβαρυντικών δραστηριοτήτων για την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Προς ενημέρωσή σας στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας και ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας, που είναι και η πολυπληθέστερη (περίπου 70% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου), δραστηριοποιείται το μεγαλύτερο Λατομείο αδρανών υλικών της χώρας (ΧΑΛΥΨ ΑΕ), το Διυλιστήριο των ΕΛΠΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) και 300 περίπου άλλες επιχειρήσεις, όλων των ειδών και όλων των μεγεθών, που είναι εγκατεστημένες στην βιομηχανική περιοχή του Δήμου. Ταυτόχρονα ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας και ειδικότερα η πόλη της Μάνδρας επιβαρύνεται από τρεις οδικούς άξονες που διέρχονται διαμέσου του αστικού ιστού (Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου, Αττική Οδός και Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Θηβών).

Από την σύντομη αυτή αναφορά είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα Δήμο που σηκώνει δυσανάλογο βάρος με υπερτοπικές χρήσεις, που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας και όχι μόνο και έχει υποστεί δραματική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, όπως και όλοι οι συμπολίτες μας – κάτοικοι του Θριάσιου Πεδίου. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν αντέχουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις αλλά ζητούμε πλέον την ελάφρυνσή μας και την αποκατάσταση της αδικίας, που έχει συντελεστεί τόσα χρόνια εις βάρος μας.    

Ειδικότερα δε σε ότι έχει σχέση με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής δεν είναι αποδεκτός κανένας σχεδιασμός, ο οποίος θα εντάσσει το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας ως χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων κάθε μορφής. 

Η απόφασή μας αυτή είναι δεδομένη και εκφρασμένη ακόμη και για προσπάθειες «αποκατάστασης» του ανενεργού ορυχείου στη θέση ΜΕΛΕΤΑΝΙ, όπως αυτή που επιχειρήθηκε λίγους μήνες πριν.

Με αφορμή την «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης εξορυχθείσας και εξοφληµένης ανενεργού περιοχής Μεταλλείου Βωξίτη στη θέση Μαλιαζέζα  ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας της οριστικής µεταλλευτικής παραχώρησης ΟΠ196 Αττικής µε χρήση αυτής ως αποθεσιοθαλάµου για τα αδρανή προϊόντα εκσκαφής της ∆υτικής επέκτασης της γραµµής 3 του ΜΕΤΡΟ» που συντάχθηκε από την ΕΛΛΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ και την µε αριθµ.πρωτ. 2297/13.10.2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σύµφωνα µε την οποία εγκρίνει την ανωτέρω µελέτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας συζήτησε και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

1. ∆ιαμαρτύρεται έντονα για την µη ενημέρωσή του για το σχεδιαζόμενο έργο.

2. Θεωρεί ότι η μελέτη του έργου δεν διαφυλάσσει την περιβαλλοντική αναβάθμιση

του χώρου και δεν διασφαλίζει την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων του

∆ήµου.

3.Αποφασίζει να αντισταθεί µε κάθε νόμιμο τρόπο στην υλοποίηση του έργου µε τους

όρους που σχεδιάζεται να εκτελεστεί 

4. Αποφασίζει να εξουσιοδοτηθεί η δήμαρχος  να προχωρήσει µε κάθε νόμιμο τρόπο

στην ακύρωση εκτέλεσης του έργου

5. Αποφασίζει να απαιτήσει τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από ΟΕ∆Α  και

6. Αποφασίζει να ενημερωθούν οι κάτοικοι του Δήμου και ειδικότερα της Μάνδρας

για την σχεδιαζόμενη παρέμβαση και να οργανωθούν δυναμικές κινητοποιήσεις και

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες

Μετά την ανωτέρω ξεκάθαρη απόφαση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας το έργο της μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής δεν προχώρησε.

Ταυτόχρονα η διοίκηση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που κληρονόμησε από την καταστροφική περίοδο του απελθόντος Δημάρχου αλλά και αυτά που προέκυψαν από τους πρώτους μήνες της θητείας της (χιονοπτώσεις Ιανουαρίου 2015 και καταστροφικές πλημμύρες Φεβρουαρίου 2015) ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της κας Περιφερειάρχου Αττικής και συντασσόμενη με τις κατευθύνσεις του Νέου Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού, εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, το οποίο και επισυνάπτουμε.

Είναι λοιπόν προφανές ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ώστε να μην επιβαρυνθούν στο εξής άλλοι από τη δική μας παραγωγή στερεών αποβλήτων έστω και εάν αυτά αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτά που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (9.500 τόνοι - 0,6% επί του συνόλου).

Ως εκ τούτου έχουμε το δικαίωμα ως τοπική κοινωνία, που έχει πληρώσει και πληρώνει ακριβά την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής μας, να ζητούμε να μην υποστούμε περαιτέρω επιβάρυνση με την απόθεση σε χώρους του Δήμου μας κάθε μορφής αποβλήτων.

Ως απόδειξη κατανόησης και αναγνώρισης εκ μέρους σας των δίκαιων αιτημάτων μας θα αποτελούσαν:

 1. Ο αποχαρακτηρισμός ως ΟΕΔΑ της θέσης ΜΕΛΕΤΑΝΙ με την τροποποίηση του Ν.3164/2003 και ειδικότερα του Άρθρου 33 στο οποίο προβλέπεται και χαρακτηρίζεται ως «…κατάλληλη θέση για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων,…» η θέση ΜΕΛΕΤΑΝΙ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
 2. Η χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας με έμφαση στην διαμόρφωση του Πράσινου Σημείου στον χώρο του πρώην στρατοπέδου 305 Αντ/χου Ρόκα επί της Παλαιάς εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση για τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ                                                                                    

 

Συνημμένα :

 1. Αριθμ.43/16.3.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

 

 1. Τη θέση μας αυτή, ότι δηλαδή ότι το ΜΕΛΕΤΑΝΙ έχει αποκατασταθεί με φυσική αναδάσωση και δεν πρέπει συμπεριληφθεί στους χώρους για ταφή των αποβλήτων, την υποστηρίξαμε και στην επίσκεψη μας στο γραφείο της Κα Δούρου την 1η Μαρτίου 2016. Εκεί λάβαμε την υπόσχεση ότι θα επισκεφθεί το χώρο και μετά θα έχουμε τη θέση της.
 2. Στην συνέχεια και όσο εξελίσσονταν η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής και στα πλαίσια της Διαβούλευσης για την ΣΜΠΕ καταθέσαμε εγγράφως τις αντιρρήσεις μας και ζητήσαμε για μία ακόμη φορά τον αποχαρακτηρισμό του.

 

Στο έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 19467/14 Οκτ 2016 προς: α)τον ΕΔΣΝΑ β) την Περιφερειάρχη κ Ρένα Δούρου και με θέμα: «Ενστάσεις του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας επί της Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 2η Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής» αναφέρουμε :

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, είναι ένας Δήμος της Δυτικής Αττικής που φιλοξενεί σειρά ρυπογόνων και επιβαρυντικών δραστηριοτήτων για την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Πρόκειται για ένα Δήμο που σηκώνει δυσανάλογο βάρος με υπερτοπικές χρήσεις, που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας και όχι μόνο και έχει υποστεί δραματική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, όπως και όλοι οι συμπολίτες μας – κάτοικοι του Θριάσιου Πεδίου. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν αντέχουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις αλλά ζητούμε πλέον την ελάφρυνσή μας και την αποκατάσταση της αδικίας, που έχει συντελεστεί τόσα χρόνια εις βάρος μας.    

Ειδικότερα δε σε ότι έχει σχέση με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής δεν είναι αποδεκτός κανένας σχεδιασμός, ο οποίος θα εντάσσει το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας ως χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων κάθε μορφής:

 • είτε σχετίζεται με δημιουργία ΧΥΤΥ με την ενεργοποίηση του  Ν.3164/2003 και ειδικότερα του Άρθρου 33 στο οποίο προβλέπεται και χαρακτηρίζεται ως «…κατάλληλη θέση για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων,…» η θέση ΜΕΛΕΤΑΝΙ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
 • είτε σχετίζεται με την χρήση άλλων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

 

 1. Δυστυχώς καμία από τις παρεμβάσεις μας δεν εισακούστηκε και ο νέος ΠΕΣΔΑ που ψηφίστηκε διατήρησε το ΜΕΛΕΤΑΝΙ ως ΟΕΔΑ και το συμπεριέλαβε στις πιθανές θέσεις για ΧΥΤΥ. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι η απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε και τη σύμφωνη γνώμη του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου. Αυτή την στάση του την καυτηριάσαμε δημόσια και στην συγκέντρωση που πραγματοποίησε η Αντιπεριφέρεια στο Δημαρχείο Μάνδρας στις 10 Μαΐου 2017 με θέμα «Απολογισμός έργων και δράσεων στο Δήμο μας» χωρίς να λάβουμε καμία πειστική απάντηση για τη στάση του. Αλήθεια γιατί ο κος Βασιλείου δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου; Γιατί, ενώ άλλα υποστήριζε παλαιότερα, έβαλε την υπογραφή του σε αυτή την απόφαση που διαιωνίζει το πρόβλημα; 
 2. Η διοίκηση του Δήμου αντιλαμβανόμενη ότι δεν υπάρχουν ευήκοα ώτα στην Περιφέρεια Αττικής επεδίωξε να μεταφέρει το αίτημα για αποχαρακτηρισμό του χώρου με τροποποίηση του νόμου στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος κο Σωκράτη Φάμελλο. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν 2 επισκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Δεκέμβριος του 2016 και Μάιος του 2017) στις οποίες αναλυτικά η Δήμαρχος εξέθεσε το πρόβλημα, παρουσίασε το δίκαιο αίτημα και ζήτησε από τον κο Υπουργό να πάρει θέση και να επιλύσει το θέμα.
 3. Εντωμεταξύ προέκυψαν τα δημοσιεύματα για την μελέτη αξιοποίησης / αποκατάστασης των ανενεργών λατομείων και των μεταλλείων που έκανε αναφορά για άλλη μία φορά και στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ ως ενδεικνυόμενο χώρο ΧΥΤ, ΧΥΤΕΑ κλπ. Για κάποιους αυτό ήταν είδηση. Για την Δημοτική Αρχή και για κάθε ενημερωμένο πολίτη ήταν ήδη γνωστό ότι ήδη είχαμε περάσει στη φάση της εφαρμογής του νέου ΠΕΣΔΑ, στον οποίο προβλέπονταν η εκπόνηση αυτής της μελέτης.
 • Εμείς γνωρίζαμε τι μας περιμένει. Εμείς γνωρίζαμε ότι το ΜΕΛΕΤΑΝΙ - όχι με δική μας ευθύνη - παρέμενε στους σχεδιασμούς της Περιφέρειας και είχαμε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε για να το ακυρώσουμε.
 • Εμείς προσπαθήσαμε μέχρι τώρα – ας μας πούνε εκείνοι που γνώριζαν το τι επέρχεται και είχαν πρόσβαση στην εξουσία τι έκαναν; Πότε και πως έθεσαν το αίτημα για αποχαρακτηρισμό στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ; Σε ποιους απευθύνθηκαν; Ειδικά κάποιοι που έχουν την δυνατότητα, λόγω κομματικής ένταξης, να μπορούν να βλέπουν υπουργούς πολύ πιο εύκολα από εμάς.

Από τον Ιούλιο του 2017 κάποιοι μας ζήτησαν να πάρουμε θέση σε μία μελέτη που λεπτομέρειές της δεν γνωρίζαμε (προς ενημέρωσή σας δημοσιεύθηκε στις 28/8 στην Ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ) ούτε ο ίδιος ο ΕΔΣΝΑ δεν την είχε παραλάβει επίσημα. Για να πούμε χωρίς να γνωρίζουμε τη μελέτη και τις αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ επι αυτής, τι παραπάνω από αυτά που έχουμε ήδη πει ; Ότι το ΜΕΛΕΤΑΝΙ είναι για εμάς δασική έκταση και χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλους; Ότι αρνούμαστε οποιαδήποτε χρήση ταφής απορριμμάτων ; ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ;

Σήμερα, 30 Αυγούστου 2017 έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα δεδομένα.

 • Τις αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ σχετικά με την Μελέτη Αποκατάστασης των Ανενεργών Λατομείων και Μεταλλείων που ελήφθησαν τον Αύγουστο στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ και
 • την ίδια τη μελέτη που αναρτήθηκε και δημοσιοποιήθηκε επίσημα στις 28 Αυγούστου 2017.

Η μελέτη και οι εισηγήσεις του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με την απόφαση 343/2017 θα τεθεί σε διαβούλευση με την ΠΕΔΑ που εκπροσωπεί τους Δήμους, την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ και το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ πριν αποφασισθεί ποιοι από τους χώρους επιλέγονται τελικά και για ποια χρήση.

Συνοψίζοντας

 • Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η Δημοτική Αρχή έπραξε μέχρι σήμερα ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ για την αποτροπή της δημιουργίας στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ χώρου επεξεργασίας και ταφής αποβλήτων
 • Σε καμία περίπτωση δεν καθυστέρησε να εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά αντίθετα δικαιώνεται για την επιλογή της να περιμένει τα επίσημα έγγραφα και στοιχεία ώστε να δοθεί στο σώμα η δυνατότητα να συζητήσει και να αποφασίσει επί συγκεκριμένου και όχι αόριστα και με ευχολόγια. 
 • Τέλος με τις ενέργειές της η Δημοτική Αρχή έχει δώσει προς κάθε κατεύθυνση (Περιφέρεια και Υπουργείο) το μήνυμα ότι θα μας βρούν όλους, Δημοτική Αρχή, Δημοτικό Συμβούλιο και Πολίτες, αντιμέτωπους σε κάθε προσπάθεια καταστροφής του περιβάλλοντος.

Πριν αναφερθώ όμως στις αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ και την ίδια την μελέτη αποκατάστασης των Ανενεργών Λατομείων και Μεταλλείων επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά στις πρωτοβουλίες του Δήμου Ελευσίνας για το θέμα.

 

ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ και Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μία από τις κατηγορίες που εκτοξεύθηκε κατά του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας της 25ης Ιουλίου 2017 (στο οποίο δεν κλήθηκε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας)  είναι και αυτή που μας εγκαλεί γιατί δεν συνταχθήκαμε με την πρόταση των τριών Δήμων ( Ελευσίνας, Μεγαρέων, Σαλαμίνας) για δημιουργία δικού μας συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων ώστε να «σώσουμε» το ΜΕΛΕΤΑΝΙ.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακρίβεια από αυτό. Εφιστώ την προσοχή σε όσους χωρίς να γνωρίζουν διακινούν τέτοιες απόψεις διότι άθελά τους πιθανόν σιγοντάρουν αυτούς που επιβουλεύονται το ΜΕΛΕΤΑΝΙ.

Συγκεκριμένα όταν με κάλεσε με πρωτοβουλία του ο Δήμος Ελευσίνας να μου παρουσιάσει το σχέδιό του και να συζητήσουμε, έθεσα 2 απλά ερωτήματα:

 • Που θα πήγαινε το υπόλειμμα μετά την επεξεργασία σκουπιδιών από τα 2 εργοστάσια που προέβλεπε η πρόταση ( 1 εργοστάσιο στην Ελευσίνα και 1 στα Μέγαρα) ; Δηλαδή σε ποιον χώρο θα θάβεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την επεξεργασία;
 • Πόσο θα κόστιζε στο Δήμο μας με βάση το σχέδιο της Ελευσίνας η επεξεργασία από το εργοστάσιο των απορριμμάτων του;   

Στο πρώτο ερώτημα δεν πήραμε απάντηση διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη. Αυτό θα αντιμετωπισθεί στο μέλλον μας είπαν. Αλλά πώς είναι «ολοκληρωμένη – αυτόνομη διαχείριση» από τη στιγμή που δεν εξασφαλίζεται χώρος που θα διατίθεται το υπόλειμμα της επεξεργασίας; Ή μήπως για αυτό θα ζητηθεί στο τέλος να το αναλάβει η ΜΑΝΔΡΑ στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ με δεδομένο ότι η Ελευσίνα και τα Μέγαρα έχουν αναλάβει τα εργοστάσια αφού ήδη θα είχαμε συμφωνήσει στο όλο σχέδιο;

Επιπλέον το εργοστάσιο που προτάθηκε να κατασκευασθεί στην Ελευσίνα (χωρίς να είναι γνωστό σε ποιο σημείο - αόριστα μας αναφέρθηκε η Μαγούλα) δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί χρειάζεται, όταν σε κοντινή απόσταση λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα, το ΕΜΑΚ της Φυλής, το οποίο διατηρείται με τον νέο ΠΕΣΔΑ και επιπλέον σχεδιάζεται να αναβαθμισθεί; Ο Δήμοι θα μπορούσαμε να το λειτουργήσουμε καλύτερα από ότι ο ΕΔΣΝΑ; Ή υπήρχαν δεύτερες σκέψεις για την ανάθεση της λειτουργίας του προτεινόμενου εργοστασίου στη συνέχεια σε ιδιώτες; Τέλος γιατί ένα τέτοιο εργοστάσιο δεν θα αποτελούσε κίνητρο σε άλλους Δήμους να μας φέρουν τα σκουπίδια τους με επέκτασή του στο μέλλον; Δεν μας λείπουν αντίστοιχα παραδείγματα τέτοιων επεκτάσεων (ΕΛΠΕ, ΧΑΛΥΨ κλπ), που ξεκίνησαν μικρές μονάδες και στη πορεία μετατράπηκαν σε μεγαθήρια.

Και στο δεύτερο όμως ερώτημα, αυτό του πόσο θα κοστίζει στο Δήμο ο τόνος των απορριμμάτων που θα πηγαίνει στο Εργοστάσιο και θα επιβαρύνει τα Δημοτικά Τέλη, δεν λάβαμε πειστική και τεκμηριωμένη απάντηση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του μελετητή το κόστος θα ανέρχεται σε 57€ τον τόνο όταν σήμερα ο ΕΔΣΝΑ μας χρεώνει 40 – 45 € τον τόνο.

Συνοψίζοντας αυτοί ήταν οι λόγοι που η Δημοτική Αρχή δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με το σχέδιο της Ελευσίνας διότι:

 1. Δεν εξασφάλιζε ότι δεν θα ζητείτο στη συνέχεια από το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας να αναλάβει την δημιουργία Χώρου Υγειονομική Ταφής – βλέπε ΜΕΛΕΤΑΝΙ
 2. Δεν μας προφύλασσε από τον κίνδυνο μελλοντικών επεκτάσεων και μετατροπής του σε υπερτοπικό κέντρο υποδοχής των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου ( η Φυλή πως ξεκίνησε και πως εξελίχθηκε; – να έρχονται σκουπίδια από όλη την Ελλάδα).
 3. Δεν εξασφάλιζε τη οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος και το οικονομικό συμφέρον των συμπολιτών μας.
 4. Δεν θέλαμε επιπλέον να μπούμε σε μία νέα περιπέτεια, και μάλιστα με τριακονταετή δέσμευση, όπως αυτή της αποχέτευσης ακαθάρτων του ΘΡΙΑΣΊΟΥ όπου άλλοι σχεδίασαν, άλλοι χρηματοδοτήθηκαν, άλλοι εκτέλεσαν τα ημιτελή έργα και σήμερα εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος ενημερωτικά για το σχέδιο ακόμη τρία στοιχεία:

 1. Ο προϋπολογισμός του όλου σχεδίου ανέρχεται σε 25 εκ € και ζητήθηκε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, ισχυρότατο κίνητρο για το Δήμο Ελευσίνας!!!!!
 2. Η πρόταση υποβλήθηκε και απορρίφθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη δική μας απουσία.
 3. Στην πρόταση αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και οι Δήμοι Ασπροπύργου και Φυλής. 

Στην ίδια συνεδρίαση του ΔΣ Ελευσίνας της 25ης Ιουλίου 2017 αυτοαναγορεύθηκαν κάποιοι ως υπερασπιστές του ΜΕΛΕΤΑΝΙ.

Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα ή μήπως κάποιοι είχαν λόγο να τα παρουσιάσουν έτσι;

Πότε πριν ολοκληρωθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ο Δήμος Ελευσίνας διαμαρτυρήθηκε για το ότι το ΜΕΛΕΤΑΝΙ παρέμενε ως χώρος ταφής απορριμμάτων;

Πότε άλλοτε συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο για να καταγγείλει την πρόθεση και στη συνέχεια την απόφαση της Περιφέρειας και κατ’επέκταση της Κυβέρνησης να διατηρήσει το ΜΕΛΕΤΑΝΙ ως χώρο ταφής απορριμμάτων;

Θα σας απαντήσω μονολεκτικά : ΠΟΤΕ

Κάποιοι μας λένε ότι παραβρέθηκαν στις συζητήσεις για το θέμα και συμμετείχαν στη διαβούλευση. Με ποιο τρόπο αλήθεια; Ποιες ήταν οι θέσεις τους ; Ας μας δείξουν ένα έγγραφο, ας μας φέρουν στοιχεία από τα πρακτικά που να αποδεικνύεται η παρέμβασή τους για το ΜΕΛΕΤΑΝΙ.

Δεν θα μας φέρουν τίποτα γιατί δεν υπάρχει.

Το δικό τους σχέδιο προσπαθούσαν να προωθήσουν και για αυτό τον λόγο συζητήθηκε το θέμα τον Ιούλιο του 2017 στο ΔΣ της Ελευσίνας.

Ακόμη και για αυτή τη συνεδρίαση, που τόσο κάποιοι τη διαφημίζουν ως πράξη αντίστασης, ακόμη ενάμιση μήνα μετά, δεν έχουμε δεί την απόφαση που λήφθηκε και βέβαια δεν έχει διαβιβασθεί σε κανέναν αρμόδιο η διαμαρτυρία τους για το ΜΕΛΕΤΑΝΙ.

Μήπως η διαρροή της μελέτης αποτέλεσε μία καλή αφορμή για να ξεθάψουν το σχέδιο για το δικό τους εργοστάσιο που είχαν αποτύχει κάποιοι να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ; Λέω μήπως!!!!

Αν πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον για να προστατευθεί το ΜΕΛΕΤΑΝΙ, δεν θα έπρεπε να ζητούσαν τη συνεργασία από το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας; Ακόμη και κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αλλά όλη η συζήτηση στο ΔΣ του Δήμου Ελευσίνας περιστράφηκε για το πώς το δικό τους σχέδιο δήθεν σώζει το ΜΕΛΕΤΑΝΙ και γι’αυτό πρέπει να προωθηθεί, πως ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν αποδέχθηκε να συμμετάσχει στην κοινή προσπάθεια για διαχείριση των δικών μας απορριμμάτων κλπ

Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά καλύτερα να σταματήσω εδώ. Ελπίζω να έγινα κατανοητή από όσους θέλουν να καταλάβουν. Αν διαπιστώσω ότι συνεχίζουν να μας διαβάλλουν θα επανέλθω αναλυτικότερα ……

Ένα είναι σίγουρο. Δεν χρειαζόμαστε δήθεν προστάτες και υπερασπιστές των συμφερόντων μας. Χρειαζόμαστε πραγματικούς συμπαραστάτες στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας που δεν αφορούν μόνο στη Μάνδρα αλλά και σε όλη τη Δυτική Αττική.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τον τόπο μας και θα το αποδείξουμε ακόμη μία φορά έστω και αν αγωνισθούμε μόνοι μας.

Σε αυτό τον αγώνα χρειάζονται όλες οι παρατάξεις όλοι οι πολίτες χωρίς κομματικές ή άλλες προσωπικές σκοπιμότητες

Γιατί πρόκειται για την υγεία μας που μας αφορά όλους και προπάντων το μέλλον των παιδιών μας.

Μόνο αν βάλουμε στην άκρη τις κομματικές μας ταυτότητες, τις προσωπικές μας αντιπάθειες, τα μικροσυμφέροντά μας και ενωθούμε είναι δυνατόν να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και αυτό με σκληρό και επίπονο καθημερινό αγώνα. Όχι με πυροτεχνήματα όχι με φωτοβολίδες που διαρκούν λίγο και στη συνέχεια εξαφανίζονται.

Επιπλέον χρειάζεται και η ενότητα όλων των Δήμων της Δυτικής Αττικής που έχει διαχρονικά αποτελέσει τη χαβούζα όλων των επιβλαβών δραστηριοτήτων του Λεκανοπεδίου.

Η ενότητα αυτή με τους γείτονές μας θα υπάρξει μόνο αν οικοδομηθεί σε στέρεες βάσεις και πρόταξη των κοινών συμφερόντων μας .

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 1.  Επαναλαμβάνει με τον πλέον σαφή και απόλυτο τρόπο τη διαχρονική θέση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας ότι δεν αποδέχεται την εγκατάσταση στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με διαχείριση και ταφή στερεών αποβλήτων.
 2. Ζητά από την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, την Περιφέρεια Αττικής και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος να τροποποιήσουν το άρθρο 33 του ν. 3164/2003 και να αποχαρακτηρίσουν το Μελετάνι από χώρο υποδοχής απορριμμάτων.
 3. Διαμαρτύρεται έντονα και αρνείται να αποδεχθεί την 343/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με την οποία επικυρώνεται η υπέρμετρη επιβάρυνση της Δυτικής Αττικής με δεδομένο ότι το 67% των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του συνόλου της Αττικής θα κατευθύνονται στους ΧΥΤΥ, που θα διαμορφωθούν στην Δυτική Αττική.
 4. Συστήνει επιτροπή του σώματος με επικεφαλής τη Δήμαρχο και στην οποία συμμετέχουν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και εκπρόσωποι της πλειοψηφίας, με σκοπό να προετοιμάσει και να εισηγηθεί στο Σώμα τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να ακυρωθεί με κάθε νόμιμο μέσο κάθε πρόθεση υποβάθμισης στο Μελετάνι καθώς και στα άλλα λατομεία του Δήμου μας.

Μάνδρα, 30 Αυγούστου 2017