ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Κατάλληλο το νερό, για πόση και οικιακή χρήση στη Μάνδρα.

30/11/2017  2701
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Κατάλληλο το νερό, για πόση και οικιακή χρήση στη Μάνδρα.

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι αποκαταστάθηκε η ποιότητα του νερού στο δίκτυο ύδρευσης της Μάνδρας. Μετά και την παραλαβή των αποτελεσμάτων από το Κεντρικό Εργαστήρι Δημόσιας Υγείας το νερό κρίθηκε ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ προς ΠΟΣΗ και συνεπώς για κάθε οικιακή χρήση.