Σε εγρήγορση ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας για το Μελετάνι συνεχίζει τον αγώνα. Κάλεσμα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε δημόσια συνεδρίαση

04/10/2017  390
Σε εγρήγορση ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας για το Μελετάνι συνεχίζει τον αγώνα.  Κάλεσμα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε δημόσια συνεδρίαση

Εντατικά, μεθοδικά και με γνώμονα την υπεράσπιση του κοινού συμφέροντος και της δημόσιας υγείας κινείται ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας αναφορικά με το θέμα που προέκυψε για την περιοχή του Μελετάνι.

Με την υπ’ αριθμ. 152/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Μάνδρας – Ειδυλλίας είχε διατυπωθεί η πάγια θέση του Δήμου να μην αποδεχτεί την εγκατάσταση στο Μελετάνι οποιασδήποτε δραστηριότητας που αφορά στη διαχείριση και ταφή στερεών αποβλήτων, ενώ παράλληλα είχαν δρομολογηθεί και οι απαιτούμενες ενέργειες. Μεταξύ των ενεργειών ήταν η σύσταση Επιτροπής του Σώματος, με επικεφαλής τη Δήμαρχο, Γιάννα Κριεκούκη με σκοπό να προετοιμάσει και εισηγηθεί τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σχετικά. Η εν λόγω Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και με την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασή της  προχώρησε στην σύγκλιση της Επιτροπής Διαβούλευσης. 

Έτσι λοιπόν την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 στις 18.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας θα συγκληθεί, σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατόπιν της πρόσκλησης που απηύθυνε η Επιτροπή του Σώματος σε όλους τους φορείς, τους Συλλόγους και τα Θεσμικά Όργανα του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Το θέμα της συνεδρίασης θα είναι η πλήρης ενημέρωση εκ μέρους της κ. Κριεκούκη σχετικά με το Σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των ανενεργών λατομείων-μεταλλείων Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. Στη Διαβούλευση όλοι οι συμμετέχοντες θα διατυπώσουν απόψεις επί του θέματος με στόχο από κοινού να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά με την απόρριψη οποιασδήποτε σχεδιαζόμενης εκμετάλλευσης του Μελετάνι ως χώρου αποβλήτων.

Η Δήμαρχος αναφορικά με το θέμα επανέλαβε την σαφή και απόλυτη θέση του Δήμου να μην επιτραπεί άλλη υποβάθμιση της περιοχής και τόνισε τη σπουδαιότητα η τοπική κοινωνία να γνωρίζει και να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

 

Επισυνάπτεται σχετικά η απόφαση 1/2017 της Επιτροπής.