Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

25/07/2017  1527
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αρχικά θα ήθελα να σας περιγράψω την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας στηριζόμενη σε στοιχεία που μας προσκόμισαν οι υπηρεσίες του Δήμου μας. Δηλαδή επίσημα στοιχεία όχι υποθέσεις ή εκτιμήσεις.

Ξεκινάω με το προσωπικό που υπηρετεί την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπηρετούν 51 εργαζόμενοι από τους οποίους οι 34 είναι μόνιμο προσωπικό και οι 17 είναι αορίστου χρόνου δηλαδή μόνιμοι και αυτοί.

 Οι κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως αυτός ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το 2012 είναι τρείς (3) .

Μία (1) θέση Οδηγού και δύο (2) θέσεις εργατών καθαριότητας.

Αυτή είναι η εικόνα του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας σύμφωνα και με την έγγραφη βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών και του σχετικού τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επιπλέον στον ΟΕΥ του Δήμου έχουν προβλεφθεί και 80 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφορούν σε 8μηνες συμβάσεις εργατοτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών και 2μηνες συμβάσεις για έκτακτα γεγονότα και την πυροπροστασία. 

Συνεχίζω με τα οικονομικά στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Το κόστος της μισθοδοσίας του υπηρετούντος μόνιμου προσωπικού δηλαδή των 51 εργαζομένων ανέρχεται σε ετήσια βάση σε 1.070.000€

Το ποσό αυτό, δηλαδή το 1,07 εκατομμύρια ευρώ είναι με μικρές αυξομειώσεις το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού. Κάθε χρόνο δηλαδή πρέπει να δαπανούμε αυτό το ποσό για να καλύπτουμε τους μισθούς των εργαζομένων μας.

Οσα σας αναφέρω προέρχονται από επίσημα απολογιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Οικονομικών του Δήμου μας και για αυτά εννοείται ότι υπάρχει ανάλυση μέχρι και το τελευταίο ΕΥΡΩ.

Σε αυτό το κόστος μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού προστίθεται το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού με 8μηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που απασχολεί ο Δήμος κάθε χρόνο για την εποχιακή ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Δυστυχώς, παρά τη δική μας θέληση βρεθήκαμε να απασχολούμε στις 30 Ιουνίου 2017 , 35 εργαζόμενους συμβασιούχους στην υπηρεσία καθαριότητας.  Παρά το ότι οι ανάγκες μας δεν υπερέβαιναν τις 10 - 15 συμβάσεις ανά έτος,  συμμορφούμενοι στις αποφάσεις της κυβέρνησης, ανανεώσαμε τις συμβάσεις και καταλήξαμε σε αυτόν τον αριθμό.

Τα ποσά που δαπάνησε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων, δηλαδή των συμβασιούχων ήταν:

Το 2015 το ποσό 80.000 €

Το 2016 το ποσό των 390.000€

Και για το 2017 θα δαπανούσε το ποσό των 550.000 € εάν παρέμενε το προσωπικό αυτό μέχρι 31/12/2017, το τέλος δηλαδή του έτους σύμφωνα με την τελευταία υποχρεωτική ανανέωση των συμβάσεών τους που μας επιβλήθηκε.

Εννοείται ότι και αυτά τα ποσά είναι ακριβή και προκύπτουν από τα αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία που μας παρείχε η οικονομική υπηρεσία και ειδικότερα το τμήμα μισθοδοσίας και προϋπολογισμού.

Ποιο είναι όμως το συνολικό κόστος της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ετήσια βάση και πως κατανέμεται αυτό;

Σε ετήσια βάση και ειδικότερα το 2017 το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.471.159 €

Και αναλύεται

 • Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.864.000€
 • ΔΕΗ 220.000 €
 • ΕΣΔΚΝΑ 355.000 €
 • Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Καύσιμα, Συντηρήσεις – ανταλλακτικά οχημάτων κλπ) 580.000€
 • Προμήθειες πάγιου εξοπλισμού (προμήθεια απορριμματοφόρου, οχημάτων, κάδων κλπ) 280.000€
 • Λοιπές δαπάνες της υπηρεσίας (ασφάλειες, τέλη, Μέσα Ατομικής Προστασίας, Γάλα, κλπ) 172.000€

Το ποσό αυτό πρέπει κάθε χρόνο να ισοσκελίζεται με τα αντίστοιχα έσοδα από τα νοικοκυριά και τις κάθε λογής επιχειρήσεις.

Αν τα έσοδα υπερβαίνουν των εξόδων έχουμε υποχρέωση να μειώσουμε τα τέλη που επιβάλουμε.

Εάν τα έσοδα υστερούν των εξόδων είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε αύξηση των δημοτικών τελών για να ισοσκελίσουμε.

Πως πήγε το πρώτο 6μηνο του 2017 στα έσοδα και τα έξοδα της υπηρεσίας ;

Τα έξοδα που ήδη έχουν πληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2017 ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.766 €) . Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν πληρωθεί όπως καύσιμα, μισθοδοσία των συμβασιούχων μηνός Ιουνίου, ανταλλακτικά κλπ που εκτιμάται ότι προσεγγίζει το ποσό των 300.000 €. Άρα μιλάμε για σύνολο εξόδων πρώτου 6μήνου 1.530.000€

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην ίδια περίοδο δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 2017 ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ ( 1.220.748 €)

Δηλαδή μόνο από τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πρώτο 6μηνο παρουσιάζεται έλλειμα μεγαλύτερο των 300.000€.

Επιπλέον αυτού θέλω ενημερώσω ότι με δικαστικές αποφάσεις που μας κοινοποιήθηκαν το 1ο εξάμηνο του 2017 υποχρεωνόμαστε να επιστρέψουμε εισπραχθέντα ποσά σε επιχειρήσεις συνολικού ύψους άνω των 800.000€. Τα ποσά αυτά θα βαρύνουν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού διότι πρόκειται για αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις που εισπράχτηκαν το 2014.

Αυτή είναι συνοπτικά η κατάσταση του Δήμου μας στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Μία εικόνα βασισμένη σε επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών μας που είναι απαραίτητο να την γνωρίζουμε πριν προχωρήσουμε σε λήψη αποφάσεων που αφορούν στο μέλλον αυτού του Δήμου και θα επηρεάσουν τους ήδη καταπονημένους συμπολίτες μας, αφού πρόκειται για καθαρά ανταποδοτική υπηρεσία που σημαίνει ότι αν δεν τα εισπράξεις δεν μπορείς να τα δώσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Οι ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας είναι εποχιακές και αφορούν στην περίοδο από την άνοιξη κάθε έτους μέχρι τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες και προκύπτουν λόγω:
  • Της αύξησης του κατοίκων και των επισκεπτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας
  • Την ανάγκη χορήγησης αδειών στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας

Με αυτά τα δεδομένα κάθε χρόνο ο Δήμος μας, ακόμη και οι προηγούμενες διοικήσεις, προσλαμβάνουμε για ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας 10 – 15 εργαζόμενους 8μηνης σύμβασης, πάντοτε με τις διαδικασίες και τον αυστηρό έλεγχο του ΑΣΕΠ. Απόδειξη είναι ότι δεν έγιναν ενστάσεις.

 1. Επιτρέπουν τα οικονομικά του Δήμου να δημιουργήσουμε επιπλέον 35 θέσεις μονίμων στην υπηρεσία Καθαριότητας;

Κατηγορηματικά ΟΧΙ χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού

Οριακά ισοσκελίσαμε τον προϋπολογισμό του 2017 και προβλέψαμε τις αμοιβές των εργαζομένων ΙΔΟΧ χωρίς αύξηση των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού

Και να θέλαμε, αυτό δεν μπορούμε να το επαναλάβουμε για το 2018.

Ήδη τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2017 είναι αρνητικά

Έχουμε υστέρηση εσόδων – έχουμε εισπράξει μόνο το 35% αντί για το 50% που έπρεπε να έχουμε εισπράξει.

Και αυτό διότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα δημοτικά τέλη.

Και ενώ τα έσοδα δεν πιάνουν τους στόχους τα ανελαστικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα.

Μισθοδοσία προσωπικού, κόστος ηλεκτροφωτισμού, καύσιμα – ανταλλακτικά κλπ δεν είναι δυνατόν να μειωθούν επιπλέον.

Έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες  εξοικονόμησης.

Το πρώτο 6μηνο έχουμε έλλειμα τουλάχιστον 300.000€

Και με δεδομένο ότι το 2ο 6μηνο θα έχουμε επιπλέον έξοδα διότι θα πρέπει να πληρώσουμε και προμήθειες όπως οι κάδοι που έχουμε παραγγείλει αλλά δεν έχουμε παραλάβει και πληρώσει ακόμη, γίνεται σαφές ότι η υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο τέλος του έτους θα είναι ελλειμματική

Και πως αντιμετωπίζεις τότε το έλλειμα; μόνο με αύξηση δημοτικών τελών.

Εκεί θα οδηγηθούμε νομοτελειακά εάν συνεχίσουμε έτσι. Στην αύξηση των Δημοτικών Τελών.

Στην επιβάρυνση δηλαδή όλων των συμπολιτών μας ανεξάρτητα εισοδήματος (άνεργοι , συνταξιούχοι κλπ) που θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον.

Και καλά εμείς θα αποφασίσουμε να τους τα ζητήσουμε. Εκείνοι θα έχουν να μας τα δώσουν;

Με βάση την εμπειρία από τα έσοδα κατηγορηματικά ΟΧΙ. Ουκ αν λάβεις εκ του μη έχοντος

Τι θα επιτύχουμε τότε;

Να μη μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία για τη λειτουργία της υπηρεσίας (καύσιμα, συντηρήσεις- ανταλλακτικά  κλπ) ή να δημιουργήσουμε χρέη στο Δήμο.

Πως θα λειτουργήσει τότε η υπηρεσία; Μόνο με τους εργαζόμενους χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό;

Δώσαμε αγώνα 2,5 χρόνια να εξυγιάνουμε το Δήμο.

Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να καταλήξει στη θέση που τον παραλάβαμε.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες που μας εξέλεξαν.

Εμείς στο τέλος θα λογοδοτήσουμε και κανένας άλλος.

Άρα εμείς έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε για το μέλλον.

 

Απευθύνομαι στους μέχρι χθες συνεργάτες μας εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Σας καλέσαμε να εργασθείτε στο Δήμο μας για 8 μήνες μετά από απόλυτα διαφανείς διαδικασίες.

Δεν υποσχεθήκαμε ποτέ ότι θα σας απασχολήσουμε περισσότερο.

Είμασταν τίμιοι εξ αρχής μαζί σας.

Σας δώσαμε ότι ο νόμος επιβάλει και έγκαιρα.

Δεν σας αφήσαμε ούτε μία ημέρα απλήρωτους.

Από την άλλη είναι αλήθεια ότι δεν σας χαριστήκαμε.

Επιδιώξαμε να αξιοποιήσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων σας, όχι για προσωπικό μας όφελος αλλά από υποχρέωση προς τους συμπολίτες μας που σας πληρώνουν.

Έτσι πορευτήκαμε μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία συμμορφωθήκαμε, όπως κάναμε άλλωστε και με την ανανέωση των συμβάσεών σας στο παρελθόν. Διότι από εδώ και στο εξής θα δουλεύατε χωρίς να μπορούμε να σας πληρώσουμε.

Όπως και τότε τηρήσαμε το νόμο, παρά τις αντιρρήσεις μας και προχωρήσαμε στην αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων σας έτσι και τώρα τηρήσαμε την νομιμότητα. Και διαπιστώσαμε την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων.

Τίποτε περισσότερο τίποτε λιγότερο.

Ο Δήμος μας όπως εξήγησα και αναλυτικά στην αρχή αδυνατεί να δημιουργήσει και να πληρώνει επιπλέον 35 μόνιμες θέσεις εργασίας χωρίς να αυξήσει τα δημοτικά τέλη.

Αλλά αν κάναμε την υπόθεση ότι το έκανε, γνωρίζετε ότι εσείς θα είχατε τις μικρότερες πιθανότητες να επιλεγείτε για αυτές τις θέσεις;

Με 0 (μηδέν) μόρια ανεργίας όταν άλλοι θα διαθέτουν 400 μόρια λόγω τις ανεργίας ποιες ελπίδες θα είχατε να τους ξεπεράσετε;

Όσο για την εμπειρία και σε αυτήν θα βρεθούν δεκάδες άλλοι να μην πώ εκατοντάδες που θα έχουν 24 μήνες εμπειρία λόγω 8μηνων συμβάσεων που έχουν τα τελευταία χρόνια.

Ενώ με την λύση των συμβάσεων σας έχετε την ευκαιρία να καταγράψετε μήνες ανεργίας, να συγκεντρώσετε μόρια και να υποβάλετε αίτηση σε άλλους Δήμους που έχουν ανάγκη μόνιμου προσωπικού και θα προχωρήσουν σε προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μέσω ΑΣΕΠ.

Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν κάποιοι δεν τολμούν να σας τα πουν την αλήθεια, είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς τολμήσαμε.

Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου γιατί δεν σας κορόιδεψα.

Όσοι θέλετε να το καταλάβετε καλώς.

Οσοι δεν θέλετε δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.

Απευθύνομαι στους συνδικαλιστές που ανέλαβαν την υπεράσπιση των συμβασιούχων.

Με ποιο δικαίωμα, συνδικαλιστές που έρχονται από κάθε γωνιά της Αττικής και που δεν είναι ούτε κάτοικοι του Δήμου μας άρα δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη να θέλουν να καθορίσουν τι θα πληρώνουν οι συμπολίτες μας;

Να έχουν λόγο και εκβιαστικά να προσπαθούν να μας αναγκάσουν να δημιουργήσουμε 35 επιπλέον μόνιμες θέσεις.

Και όταν από το νόμο κάτι τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό χωρίς να υφίστανται μία σειρά από βασικές προϋποθέσεις;

Και όλα αυτά στο όνομα μιας «αριστερής» και συναδελφικής πολιτικής.

Μα είναι αριστερή πολιτική να ζητάς από το άνεργο ή τον συνταξιούχο να πληρώσει παραπάνω για να καλυφθεί ο μισθός 35 εργαζόμενων στο Δήμο; Τους ρωτήσατε εάν συμφωνούν ;

Όχι βέβαια. Αυτά είναι ψιλά γράμματα.

Δεν τους ενδιαφέρουν οι πολίτες. 

Τέλος απευθύνομαι στην μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν γίνεται να είστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.

Σας έχουν πάρει χαμπάρι ο κόσμος.

Δεν γίνεται από τη μία πλευρά να ζητάτε μονιμοποίηση 35 νέων εργαζόμενων και από την άλλη να λέτε όχι αύξηση των δημοτικών τελών των συμπολιτών μας.

Δεν γίνεται. Το ένα θα φέρει το άλλο.

Βγες τε και πείτε το στους πολίτες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Ανοικτά.

Αλλά δεν τολμάτε. Είστε οι χειρότεροι έμποροι ελπίδας στους εργαζόμενους. Προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε την αγωνία τους και την ανάγκη τους για δουλειά με τον πιο αισχρό, ανήθικο και ανέντιμο τρόπο.

Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την αλήθεια.

Γνωρίζετε ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια.

Γνωρίζετε ότι δεν γίνονται θαύματα.

Γνωρίζετε ότι εάν παραταθεί έστω και μία σύμβαση με έναν υπάλληλο από το προσωπικό αυτό τότε θα επιστραφούν τα εντάλματα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα μείνουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής και στο τέλος –  όταν τα πολιτικά δικαστήρια θα τους επιδικάσουν τα δεδουλευμένα - θα έρθουν καταλογισμοί από το Ελεγκτικό Συνέδριο εις βάρος αυτών που υπέγραψαν τις παρατάσεις. Θα ζητηθεί να επιστραφούν τα χρήματα από την προσωπική περιουσία των υπηρεσιακών παραγόντων και της Δημάρχου.

Ήδη ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνει την πληρωμή των συμβασιούχων μετά από την 7η Ιουνίου μέχρι τις 30 Ιουνίου που λύθηκαν οι συμβάσεις τους.

Δεν θα ζητηθεί από εσάς διότι δεν έχετε καμία ευθύνη για αυτό. Τσάμπα μάγκες λοιπόν.

Επιπλέον γνωρίζετε ότι δεν γίνεται να αυξήσουμε το προσωπικό στην καθαριότητα κατά 70% ( στους 51 να προσθέσουμε 35) και να μην υποχρεωθούμε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη.

Για όσους δεν το κατανοούν αυτά που λέω, τους συστήνω να παραιτηθούν από τη θέση τους.

Να ασχοληθούν με άλλα πράγματα πιο απλά, πιο κοντά στο επίπεδό τους. Ποτέ δεν είναι αργά.

Ολοκληρώνοντας

Έγινε σαφές ότι η παραμονή και η μονιμοποίηση επιπλέον 31 εργαζόμενων (γιατί όλοι γνωρίζετε ότι οι 4 εργάτες καθαριότητας νεκροταφείου εξαιρούνται από αυτή την δυνατότητα) στην υπηρεσία καθαριότητας συνεπάγεται αύξηση των δημοτικών τελών και επιβάρυνση όλων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων του Δήμου μας.

Σε αύξηση των δημοτικών τελών δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημοτικός σύμβουλος που να συμφωνεί.

Από την άλλη όλοι θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μόνιμες θέσεις εργασίας εάν αυτό δεν ήταν σε βάρος των συμπολιτών μας.

Κατά συνέπεια η μόνη λύση που διαθέτουμε είναι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού μόνο εάν το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμευτεί να καλύψει με πρόσθετη χρηματοδότηση το υπερβάλλον ετήσιο κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού.

Για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας το επιπλέον κόστος ανέρχεται σε περίπου 400.000€ ετησίως.

Προτείνω στο Σώμα να αποφασίσει:

 • Τη τροποποίηση του ΟΕΥ με την δημιουργία 28 νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού καθαριότητας (οδηγοί, εργάτες καθαριότητας και χειριστές μηχανημάτων)
 • Την σύναψη 31 νέων συμβάσεων με τους μέχρι την 30η Ιουνίου 2017 εργαζόμενους μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Με την προϋπόθεση ότι το Υπουργείο εσωτερικών θα δεσμευτεί να επιχορηγεί με πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 400.000 € κάθε έτος στο εξής το Δήμο Μάνδρας –Ειδυλλίας.

Αυτή είναι και η μοναδική προϋπόθεση που θέτουμε για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Αυτήν την απόφαση του Σώματος προτείνω να την καταθέσουμε άμεσα στο Υπουργείο και προς τούτο καλώ να συσταθεί απόψε μία επιτροπή διεκδίκησης του δίκαιου αιτήματός μας, η οποία αύριο θα ζητήσει συνάντηση και θα επισκεφθεί τον Υπουργό Εσωτερικών για να του ζητήσει την γραπτή δέσμευση.

Προτείνω στην επιτροπή αυτή να συμμετέχουν:

 • Η Δήμαρχος
 • ένας εκπρόσωπος από κάθε δημοτική παράταξη της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 • ένας εκπρόσωπος της ΠΟΕ ΟΤΑ
 • ένας εκπρόσωπος του σωματείου εργαζομένων.