Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων έτους 2017

19/12/2017  2445
Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων έτους 2017

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκαν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. οι κυρωμένες καταστάσεις κτηνοτρόφων, στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2017.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, να προσέλθουν έως την Παρασκευή 29.12.2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο δημοτικό κατάστημα του τόπου κατοικίας τους (Μάνδρα, Ερυθρές, Βίλια, Οινόη), προκειμένου να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής.

Ακολούθως οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταθέσουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής, στο λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής (Alpha Bank με αριθμό IBAN: GR 60 0140 8020 8020 0200 1001 238).

Επισημαίνεται ότι η καταβολή του μισθώματος είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις της 1332/93570/23.08.2016 απόφασης Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνημμ.: Ονομαστική κατάσταση κτηνοτρόφων