Δύο ειδικότητες: 1. ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας και 2. ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών οι 64 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

07/08/2018  1665
Δύο ειδικότητες: 1. ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας και  2. ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών οι 64 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας  στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δύο ειδικότητες: 1. ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας και 2. ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών οι 64 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Επιπλέον 6 θέσεις ειδικότητας οδηγών Γ΄ Κατηγορίας

Ενημερώνουμε όλους του ενδιαφερόμενους που θέλουν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας πως για τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας υπάρχουν συνολικά τρεις ειδικότητες. Συγκεκριμένα:

  • ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (32 θέσεις)
  • ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών (32 θέσεις) και
  • Οδηγών (6 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφτούν την διεύθυνση www.oaed.gr και να προχωρήσουν στην υποβολή χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) και να προχωρήσουν στην επιλογή της ειδικότητας και του Δήμου σύμφωνα με την προτεραιότητα πουεπιθυμούν.