70 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας μέσω του προγράμματος για ανέργους από τον ΟΑΕΔ.

06/08/2018  2134
70 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας μέσω του προγράμματος για ανέργους από τον ΟΑΕΔ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ και που αφορά στην κάλυψη θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας έχουν εγκριθεί 70 θέσεις. Ειδικότερα 64 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Καθαριότητας και Γενικών Καθηκόντων και 6 θέσεις ΔΕ Οδηγών, Γ΄κατηγορίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ η διαδικασία υποβολής, που γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφτούν την διεύθυνση www.oaed.gr και να προχωρήσουν στην υποβολή χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων, το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις καθώς τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην παραπάνω ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ