ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

10/08/2018  706
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ανακοίνωση για κτηνοτρόφους, αγρότες, μελισσοκόμους κλπ καθώς και όσους εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο.