Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

18/06/2018
Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Παράταση στην διάρκεια των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς έδωσε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι γονείς.

Έτσι όσοι ενδιαφέρονται αλλά δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους θα πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο της Μάνδρας και να παραλάβουν το αντίστοιχο έντυπο.

Η υπηρεσία του Δήμου θα δέχεται τις αιτήσεις καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου από τις 9.00 έως τις 13.30 στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου γονέα
 2. Άδεια παραμονής (σε περίπτωση αλλοδαπού)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού ή ληξιαρχική πράξη
 6. Βεβαίωση εργοδότη για εργαζόμενους γονείς ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργασθούν σύντομα
 7. Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα
 8. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  ή κάρτα ανεργίας όπου φαίνεται η ισχύ της
 9. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια (πρώτη σελίδα και σελίδες εμβολιασμών)
 10. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  τρέχοντος έτους