Νεα κοινωνική δομή λειτουργεί στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας με μεγάλη επιτυχία

29/03/2018  973
Νεα κοινωνική δομή λειτουργεί  στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας με μεγάλη επιτυχία

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, είναι δομή που παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύεται από αυτή.

Στόχος είναι, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση  και  διασύνδεση  των  πολιτών  με  όλα  τα  κοινωνικά  προγράμματα  και  Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιούνται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές  κοινωνικές δομές και υπηρεσίες  του δήμου.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

Β)  Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ)  Παροχή Υπηρεσιών.  που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.      

Όλοι οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας, είναι προσβάσιμοι από ΑμεΑ.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 7:30πμ – 16.30μμ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Στρατηγού Νικολάου Ρόκα 45

Κοινωνικοί Λειτουργοί: Κώνστα Ειρήνη- Νικολάου Σταματίνα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 2132014965