Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας από τον ΟΑΕΔ και ξεκίνησαν και οι ενστάσεις. 11-13 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους.

11/09/2018
Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας   από τον ΟΑΕΔ και ξεκίνησαν και οι ενστάσεις.  11-13 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων αυτών.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr από την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι.

Οι ενστάσεις γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης των πιστοποιημένων χρηστών.

Οι ενιστάμενοι κατά των πινάκων του ΟΑΕΔ υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Πέμπτης 13-09-2018 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.