Τελική Προθεσμία η Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 για την προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορά στην χορήγηση αποζημίωσης οικοσκευής στους πλημμυροπαθείς της 15ης Νοεμβρίου 2017

07/09/2018
Τελική Προθεσμία η Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 για την προσκόμιση δικαιολογητικών  που αφορά στην χορήγηση αποζημίωσης οικοσκευής στους πλημμυροπαθείς της 15ης Νοεμβρίου 2017

Παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις και επικοινωνίες, τόσο με συστημένες επιστολές όσο και με αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις,  που έχουν πραγματοποιηθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες στους πλημμυροπαθείς της 15ης Νοεμβρίου 2017 οι οποίοι έλαβαν το επίδομα των 586€,  σημαντικός αριθμός συμπολιτών δεν έχει προσκομίσει ακόμη το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου και αποστολή των αιτημάτων στο Υπ. Εσωτερικών με σκοπό την χρηματοδότηση για την αποζημίωση της οικοσκευής.

Επειδή οι διαδικασίες από την συγκέντρωση των δικαιολογητικών μέχρι και την καταβολή των αποζημιώσεων είναι χρονοβόρες.

Επειδή η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους αποζημίωσης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2018

Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών η Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Για ερωτήματα ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την υπηρεσία του Δήμου, είτε αυτοπροσώπως είτε  στα τηλέφωνα 213. 2014. 942 και 213. 2014. 934 (κα Βλαστού, κα Τατάκη) 

Μάνδρα 7 /9/2018