Πρόσκληση για κατάθεση δελτίου απογραφής κλάσης 2020 (γεννηθέντων το 2000)

08/01/2018  160
Πρόσκληση για κατάθεση δελτίου απογραφής κλάσης 2020 (γεννηθέντων το 2000)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι όσοι είναι γραμμένοι το έτος 2000 πρέπει να παρουσιαστείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ των δήμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 2 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 02 Απριλίου 2018 ή στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτ Αττικής , στο Στρατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ στο Ρούφ .

1.Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας των Τ.Κ Οινόης- Βιλίων και Ερυθρών από τις 13-2- 2018 - 14-02-2018 και 15-2-2018 από ώρα 08.00 μέχρι 14.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, για να συμπληρώσετε και να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής.

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει να έχουν μαζί τους :

α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία των δύο όψεων) πιστοποιητικό του Δήμου από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

β) Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

γ) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ .

δ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail )

Η κατάθεση του δελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι στρατεύσιμοι πρέπει να γνωρίζουν

α. Κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.

β. Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα Δ.Α μετά την 31 Μαρτίου 2018 και μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας που θα κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις η κλάση τους, υπέχουν μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

γ. Όσοι αρνούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο Δ.Α θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν.

δ. Όσοι δεν καταθέσουν Δ.Α υπέχουν δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση .

ε. Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπέχουν τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ