Ενημέρωση σχετικά με τους χρόνους αποστολής της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποζημίωση οικοσκευής των πλημμυροπαθών της 15/11/2017

05/09/2018
Ενημέρωση σχετικά με τους χρόνους αποστολής της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποζημίωση οικοσκευής των πλημμυροπαθών της 15/11/2017

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για τα ψεύδη που διαδίδουν αργόσχολοι συκοφάντες εκμεταλλευόμενοι την αγωνία και την ανάγκη των συμπολιτών μας παραθέτουμε τις ημερομηνίες που εγκρίθηκε και αποστάλθηκε η χρηματοδότηση για την αποζημίωση της οικοσκευής που είχε ζητηθεί από το Δήμο από τον Μάιο του 2018

  1. Έκδοση απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για χρηματοδότηση του Δήμου, 26 Ιουλίου 2018
  2. Αποστολή της επιχορήγησης στον Δήμο, 6 Αυγούστου 2018
  3. Αποδοχή της χρηματοδότησης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, 7 Αυγούστου 2018
  4. Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 28 Αυγούστου 2018.

Μόνο μετά από τις 28 Αυγούστου 2018 επιτρέπεται στο Δήμο να ξεκινήσει την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία αφού ελεγχθούν από τον Επίτροπο θα κατατεθούν στους τραπεζικού λογαριασμούς πρώτους 372 δικαιούχους.

Μάνδρα, 5 Σεπτεμβρίου 2018