Ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων των μη δικαιούχων αποζημίωσης οικοσκευής για την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017

22/10/2018
Ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων  των μη δικαιούχων αποζημίωσης οικοσκευής  για την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017

Ενημερώνουμε τους πολίτες πως κατόπιν του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17530/16.10.2018 πρακτικού της Επιτροπής Συνδρομής Προϋποθέσεων για οικονομική ενίσχυση αντικατάστασης οικοσκευής και αποκατάστασης ζημιών κύριας κατοικίας, με το οποίο προσδιορίζονται όσοι εκ των πλημμυροπαθών (που έχουν λάβει το ποσό των 586,94€) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για να λάβουν τη σχετική οικονομική ενίσχυση, καλούνται – εφόσον το επιθυμούν – να λάβουν γνώση των λόγων για τους οποίους δεν έγινε δεκτή η αίτησή τους και να υποβάλλουν ενστάσεις στο πρωτόκολλο το Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 13:00, έως την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από ειδική επιτροπή εξέτασης ενστάσεων  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 201 4942, κα Βλαστού

Ακολουθεί πίνακας των μη δικαιούχων πολιτών.