ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝ ΚΛΑΣΗ 2022 - 2001

11/01/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝ ΚΛΑΣΗ 2022  - 2001

Σας γνωστοποιούμε ότι όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001 και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ή διαμένουν στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής (Στρατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, οδός Πέτρου Ράλλη 2 , ΡΟΥΦ )

Αναλυτικά οι ημερομηνίες κατάθεσης δελτίων απογραφής για τις κοινότητες του Δήμου μας ορίζονται ως εξής:

1.Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας ή διαμένουν σε αυτήν και στις Ενότητες Οινόης - Βιλίων - Ερυθρών .

Οι ημερομηνίες θα είναι 13-02-2019 14-02-2019 και 15-02-2019.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου απογραφής για όλους τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 2001 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ) κατά τις εργάσιμες μέρες από 02-01-2019 μέχρι 01-4-2019

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει να έχουν μαζί τους :

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4. Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Συνημμένα Αρχεία