Πρόσκληση σε σύσκεψη για τον καθορισμό τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο.

07/05/2019
Πρόσκληση σε σύσκεψη για τον καθορισμό τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο.

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κα Κριεκούκη Ιωάννα καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τους επικεφαλείς των συνδυασμών, υποψήφιους δημάρχους, υποψήφιους περιφερειάρχες ή εκπροσώπους των συνδυασμών και εκπροσώπους συνδυασμών κοινοτικών εκλογών σε κοινή σύσκεψη την Τετάρτη 8 Μαΐου και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας (Στρ. Ν. Ρόκα 45) με θέμα ¨Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους¨.

Συνημμένα : Η υπ΄αριθμ. πρωτ. : 24923/04-04-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.