ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

22/05/2019
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ