Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

02/10/2019 | Ετικέτες: # Κέντρο Κοινότητας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας κατά το στάδιο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης είναι τα εξής:

 • α) Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.

 • β) Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 • γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

 • δ) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.

 • στ) Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.

 • ε) Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.

 • ζ) Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτείται ο αιτών να φέρει μαζί του επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς ή σε μεταμοσχευμένους, αντίστοιχα:

 • α) Γνωμάτευση ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.

 • β) Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα, βεβαίωση διακοπής εργασίας ή επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή απόφαση διαγραφής ή διακοπής από μητρώα ασφαλιστικού φορέα.

Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

Στην περίπτωση την οποία ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστή ή ανοικτής φροντίδας).

Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

 1. Τα άτομα ηλικίας 19-25 ετών, που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν.

 2. Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία από οποιανδήποτε άλλη πηγή, βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει και το ποσό που λαμβάνει για οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση.

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

 1. Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.

 2. Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.

 3. Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

 1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.

 2. Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, βεβαίωση φοίτησης.


 

Σχετικές Αναρτήσεις

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης