Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Υποβολή αιτήματος για μίσθωση υδροφόρας

Θέμα: Υποβολή αιτήματος για μίσθωση υδροφόρας
Ημ/νια: 21/09/2018 15:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΑΓΩΛΑ-Α6Β

Υποβολή αιτήματος για προμήθεια ελαστικών

Θέμα: Υποβολή αιτήματος για προμήθεια ελαστικών
Ημ/νια: 21/09/2018 15:12:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Ζ3ΩΛΑ-ΦΛ0

Υποβολή αιτήματος για προμήθεια οικοδομικών υλικών

Θέμα: Υποβολή αιτήματος για προμήθεια οικοδομικών υλικών
Ημ/νια: 21/09/2018 15:09:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 73ΩΛΩΛΑ-ΧΞ3

Υποβολή αιτήματος για προμήθεια υδραυλικών ειδών

Θέμα: Υποβολή αιτήματος για προμήθεια υδραυλικών ειδών
Ημ/νια: 21/09/2018 15:07:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΦ2ΩΛΑ-ΧΦΔ

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αντιπλημμυρική προστασία της Μάνδρας

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αντιπλημμυρική προστασία της Μάνδρας
Ημ/νια: 21/09/2018 15:01:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΚ0ΩΛΑ-2ΙΨ

Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικ. έτους 2018

Θέμα: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικ. έτους 2018
Ημ/νια: 21/09/2018 14:25:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ04ΩΛΑ-026

Λύση σχέσης εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ απασχολούμενων ,κατόπιν ασφαλιστικών μέτρων.

Θέμα: Λύση σχέσης εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ απασχολούμενων ,κατόπιν ασφαλιστικών μέτρων.
Ημ/νια: 21/09/2018 12:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΕΛΩΛΑ-Μ0Γ

Χορήγηση άδειας λοχείας υπαλλήλου.

Θέμα: Χορήγηση άδειας λοχείας υπαλλήλου.
Ημ/νια: 21/09/2018 12:12:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΔΗΩΛΑ-ΠΙΓ

Συμπλήρωση της με αριθμ. 822/2018 απόφασης Δημάρχου

Θέμα: Συμπλήρωση της με αριθμ. 822/2018 απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 20/09/2018 16:08:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΤ8ΩΛΑ-9ΜΙ

Μετακίνηση υπαλλήλου

Θέμα: Μετακίνηση υπαλλήλου
Ημ/νια: 19/09/2018 15:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ9ΝΩΛΑ-4ΞΘ