Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου στο Ε’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών

Θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου στο Ε’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών
Ημ/νια: 13/11/2018 17:16:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 95ΦΛΩΛΑ-230

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση, να υποβάλει υπομνήματα, προτάσεις, ενστάσεις και ότι άλλο είναι αναγκαίο για την εκπροσώπηση του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τριμελές) κατά τη δικάσιμο της 29.11.2018 για τη συζήτηση της από 09.07.2015 (αριθμ.κατ. 13982/2015) αγωγής κατά του Δήμου ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση, να υποβάλει υπομνήματα, προτάσεις, ενστάσεις και ότι άλλο είναι αναγκαίο για την εκπροσώπηση του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τριμελές) κατά τη δικάσιμο της 29.11.2018 για τη συζήτηση της από 09.07.2015 (αριθμ.κατ. 13982/2015) αγωγής κατά του Δήμου ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
Ημ/νια: 13/11/2018 17:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΜΩΛΑ-Α7Ε

Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση πλημμυροπαθών

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση πλημμυροπαθών
Ημ/νια: 13/11/2018 17:08:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ29ΩΛΑ-Γ56

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας από τη θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την αντικατάσταση της οικοσκευής και τον καθορισμό των δικαιούχων.

Θέμα: Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας από τη θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την αντικατάσταση της οικοσκευής και τον καθορισμό των δικαιούχων.
Ημ/νια: 13/11/2018 13:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ87ΩΛΑ-ΩΩΥ

Ανάκληση της με αριθμ. 204 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Ανάκληση της με αριθμ. 204 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 13/11/2018 13:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΨ5ΩΛΑ-0Κ9

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 13/11/2018 13:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΚΦΩΛΑ-2Δ3

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας από τη θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την αντικατάσταση της οικοσκευής και τον καθορισμό των δικαιούχων.

Θέμα: Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας από τη θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την αντικατάσταση της οικοσκευής και τον καθορισμό των δικαιούχων.
Ημ/νια: 13/11/2018 13:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΧ2ΩΛΑ-ΔΩ0

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΒΙΛΙΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΒΙΛΙΩΝ
Ημ/νια: 13/11/2018 11:36:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟ8ΒΩΛΑ-7ΟΛ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΡΥΘΡΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΡΥΘΡΩΝ
Ημ/νια: 13/11/2018 11:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο05ΩΛΑ-Υ0Λ

ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΕ"

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΕ"
Ημ/νια: 13/11/2018 11:25:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΡΚΩΛΑ-Ο54