Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 14:55:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥΗΩΛΑ-1Ο8

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 14:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΞΤΩΛΑ-ΙΥ4

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 14:19:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΡΘΩΛΑ-ΡΝΖ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.09.2018-30.09.2018) ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.09.2018-30.09.2018) ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 14:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ξ3ΩΛΑ-ΘΜ5

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 13:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6967ΩΛΑ-ΟΟΥ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 13:17:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΣΥΩΛΑ-6Φ4

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 13:13:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ4ΗΩΛΑ-61Τ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 13:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗΨΩΛΑ-2Α0

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ8216 ΚΑΙ ΚΗΟ5434 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ8216 ΚΑΙ ΚΗΟ5434 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 13:04:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔΠΩΛΑ-ΔΝΒ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΟΙΝΟΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ

Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΟΙΝΟΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΡΘΗ ΕΠ/ΨΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 12:49:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΖΩΛΑ-ΒΟ5