Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 17:04:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΟΖΩΛΑ-ΧΔΦ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 17:03:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΘΠΩΛΑ-2Ι8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 17:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΘ8ΩΛΑ-ΣΧΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 17:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΗΥΩΛΑ-0ΕΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 16:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΚΣΩΛΑ-19Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 16:57:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΑΔΩΛΑ-ΑΘΒ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 16:56:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω859ΩΛΑ-ΩΣΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 16:54:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΩ3ΩΛΑ-13Ω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 16:53:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ95ΝΩΛΑ-Φ4Θ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 15/11/2017(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
Ημ/νια: 19/04/2018 16:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ4ΓΩΛΑ-Τ9Δ