Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Μάνδρας

Θέμα: άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Μάνδρας
Ημ/νια: 10/08/2018 15:21:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Χ9ΩΛΑ-Κ2Α

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Ερυθρών

Θέμα: άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Ερυθρών
Ημ/νια: 10/08/2018 15:20:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΟ8ΩΛΑ-ΩΧ0

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μάνδρας

Θέμα: άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μάνδρας
Ημ/νια: 10/08/2018 15:18:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΤΤΩΛΑ-3ΧΓ

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον 2ο Παιδικό - Βρεφονηπιακό Σταθμό Μάνδρας

Θέμα: άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον 2ο Παιδικό - Βρεφονηπιακό Σταθμό Μάνδρας
Ημ/νια: 10/08/2018 15:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΑΦΩΛΑ-ΙΛΡ

Δέσμευση πίστωσης για επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Ημ/νια: 09/08/2018 16:08:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΥΖΩΛΑ-ΗΑΠ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Δήμου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Δήμου
Ημ/νια: 09/08/2018 15:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΣΖΩΛΑ-ΘΤ8

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2018

Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2018
Ημ/νια: 09/08/2018 13:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Η9ΩΛΑ-1ΤΧ

Έκθεση εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2018

Θέμα: Έκθεση εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2018
Ημ/νια: 09/08/2018 13:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΠΣΩΛΑ-ΒΝΣ

Aποδοχή δωρεάς

Θέμα: Aποδοχή δωρεάς
Ημ/νια: 09/08/2018 13:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΔΧΩΛΑ-ΚΞΠ

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τέλους ύδρευσης

Θέμα: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τέλους ύδρευσης
Ημ/νια: 09/08/2018 12:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠΑΩΛΑ-Δ1Κ