Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ
Ημ/νια: 22/06/2017 14:46:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ9ΤΩΛΑ-Α0Γ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΥΤΗ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΛΠ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΥΤΗ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΛΠ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ
Ημ/νια: 22/06/2017 14:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ8ΖΩΛΑ-Π0Τ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:49:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΒΦΩΛΑ-ΒΓ4

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ76ΩΛΑ-14Ψ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΛΙΩΝ"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΛΙΩΝ"
Ημ/νια: 22/06/2017 13:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ730ΩΛΑ-ΦΘΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε ΒΙΛΛΙΩΝ"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε ΒΙΛΛΙΩΝ"
Ημ/νια: 22/06/2017 13:06:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΙΚΩΛΑ-ΕΚΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΛΙΩΝ"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΙΛΛΙΩΝ"
Ημ/νια: 22/06/2017 13:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ7ΔΩΛΑ-9ΗΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:55:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΞΛΨΩΛΑ-Θ4Ψ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΒΙΛΛΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΒΙΛΛΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Ημ/νια: 22/06/2017 12:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ56ΩΛΑ-2ΞΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε ΒΙΛΛΙΩΝ"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε ΒΙΛΛΙΩΝ"
Ημ/νια: 22/06/2017 12:14:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΑΖΩΛΑ-Κ7Υ