Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


Παροχή υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα
Ημ/νια: 25/05/2017 13:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΔΑΩΛΑ-6Ρ2

Επισκευή ρολών ασφαλείας εισόδου αποθήκης Ερυθρών

Θέμα: Επισκευή ρολών ασφαλείας εισόδου αποθήκης Ερυθρών
Ημ/νια: 25/05/2017 13:21:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Η3ΩΛΑ-Κ7Ο

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2017 08:53:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣ2ΩΛΑ-3ΝΠ

Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης
Ημ/νια: 24/05/2017 16:43:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΒΨΩΛΑ-1ΧΥ

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Θέμα: Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων
Ημ/νια: 24/05/2017 16:41:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ1ΡΩΛΑ-ΛΚ9

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

Θέμα: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
Ημ/νια: 24/05/2017 15:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 70ΒΞΩΛΑ-ΗΑΛ

Δέσμευση δαπάνης ποσού 74.362,80€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.7135.0002 με τίτλο « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

Θέμα: Δέσμευση δαπάνης ποσού 74.362,80€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.7135.0002 με τίτλο « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
Ημ/νια: 24/05/2017 15:57:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΥΔΩΛΑ-ΥΡ9

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ημ/νια: 24/05/2017 15:55:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΑΠΩΛΑ-21Φ

Έγκριση επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας»

Θέμα: Έγκριση επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας»
Ημ/νια: 24/05/2017 14:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΨΘΩΛΑ-Δ89

Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β΄ δόση 2017) Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Θέμα: Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β΄ δόση 2017) Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Ημ/νια: 24/05/2017 14:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ17ΩΛΑ-7Σ1