Τροποποίηση της με αριθμ. 1465/2019 πρόσκλησης ως προς την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8.2.2019

08/02/2019