Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Οι θετοί γονείς ή ο ίδιος ο υιοθετημένος, στην περίπτωση που είναι ενήλικος, κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

  •  Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας
  •  Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία