Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων άλλου Δήμου

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προκειμένου να πάρει πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας για να το καταθέσει στο Δήμο από όπου θέλει να διαγραφεί.