Διαγραφή αποβιωσάντων από τα μητρώα αρρένων

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει υπηρεσιακώς ή μπορεί να κάνει αίτηση συγγενής του θανόντα, προσκομίζοντας μια Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Δ. Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.