Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Για περιπτώσεις ατόμων έως 12 ετών απαραίτητη είναι η φωτογραφία.

  Για περίπτωση ενηλίκων, απαραίτητη είναι η αστυνομική τους ταυτότητα και εκδίδεται μόνο για εκλογική χρήση

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία του ίδιου του ενδιαφερομένου. Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.