Τροποποίηση-παράταση των με αριθμ. 915/3-9-2019 & 90/10-2-2020 αποφάσεων Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκαν έμμισθοι και άμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

29/01/2021

Συνημμένα Αρχεία

Τροποποίηση-παράταση των με αριθμ. 915/3-9-2019 & 90/10-2-2020 αποφάσεων Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκαν έμμισθοι και άμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρχείο: pdf 481,2 kB