Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δημοτικά Καταστήματα Διεύθυνση Τηλέφωνο
Δημοτικό κατάστημα Μάνδρας Στρ. Ν. Ρόκα 45 19600 Μάνδρα Αττικής 2132014900 - Φαξ: 2105555880
Δημοτικό κατάστημα Βιλίων Ιωάννη Σακελλαρίου 30 19012 Βίλια 2263320000 - Φαξ: 2263320002
Δημοτικό κατάστημα Ερυθρών   2263320102 - Φαξ: 2263063340
Δημοτικό κατάστημα Οινόης Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών - Θηβών ΤΚ 19012 Οινόη Αττικής 2263320020 και 2263320021
ΚΕΠ    
ΚΕΠ Μάνδρας   2132014950, 2132014951 - Φαξ: 2132014952
ΚΕΠ Βιλίων   2263320010 - Φαξ: 2263320002
ΚΕΠ Ερυθρών   2263320104 - Φαξ: 2263063066
Εργοτάξια    
Μάνδρας   2132014954 - Φαξ:2105555025
Βιλίων   2263023732