Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσης

Δούκας Αναστάσιος, Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος

Κώνστας Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Φλώρου Καλομοίρα, Δημοτική Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Μειοψηφίας

Κώνστα Αγλαΐα,  Δημοτική Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Μειοψηφίας

Κώνστας Βασίλειος

Δημότης

Γκούμα - Μακρυνόρη Αικατερίνη

Δημότης

Παπανικολάου Μελέτιος

Δημότης

Ρεντούμης Παναγιώτης

Δημότης

Ρόκκα Αλεξία

Δημότης

Καπεζάνου Μαρία

Δημότης

Παπανικολάου Γεωργία

Δημοτική Σύμβουλος

Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία, Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Μάνδρας

Διευθυντής Σχολείου

Παλημέρης Διονύσιος, Διευθυντής Γυμνασίου ΛΤ Βιλίων

Διευθυντής. Σχολείου

Καριώτης Ιωάννης, εκπρόσωπος συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Μάνδρας

Εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων

Τερζάκης Παναγιώτης, εκπρόσωπος μαθητών Λυκείου Μάνδρας

Εκπρόσωπος Μαθητών