Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσης

Παπακωνσταντής Μελέτιος, Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος

Δούκας Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Αδάμ Μελέτιος, Δημοτικός Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Μειοψηφίας

Δουδέσης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Μειοψηφίας

Κυπραίος Μιχαήλ

Δημότης

Μαρκαντώνη Μαρία

Δημότης

Παπακωνσταντίνου Αγγελική

Δημότης

Τσαντίλα Μαρία

Δημότης

 Γκιόκα Σωτηρία

Δημότης

Μπουκουβάλα Ειρήνη

Δημότης

Ρουμελιώτη Αθανασία

Δημότης

Σαλαμούρας Κωνσταντίνος

Διευθυντής Σχολείου

Τσάμου Αγγελική

Διευθυντής. Σχολείου

Μεθενίτη Βασιλική

Εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων

Τακάκης Παναγιώτης

Εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων