Τοπικό Συμβούλιο Ερυθρών

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος
ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος
ΓΚΙΟΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Μέλος
ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ Μέλος
ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος
ΣΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Μέλος
Μάνδρα
Βίλια
Ερυθρές
Οινόη

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστήθηκε με το νόμο 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) από την συνένωση των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης.

Επικοινωνία

Στρατηγού Νικολάου Ροκα 45
19600 Μάνδρα - Αττική
213 2014900
Copyright @ mandras-eidyllias.gr. Κατασκευή Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας.