Τοπικό Συμβούλιο Ερυθρών

Γραμματικός Μελέτιος Πρόεδρος
Λιώρης Παναγιώτης Μέλος
Χύτας Κωνσταντίνος Μέλος
Στάμου Παναγιώτης Μέλος
Θεοδώρου Γεώργιος Μέλος