Τοπικο Συμβούλιο Μάνδρας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΧΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ