Τοπικό Συμβούλιο Μάνδρας

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αντιπρόεδρος
ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μέλος
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Μέλος
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος
ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος
ΜΠΕΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Μέλος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Μέλος
ΣΚΟΡΔΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Μέλος
ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ Μέλος
Μάνδρα
Βίλια
Ερυθρές
Οινόη

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστήθηκε με το νόμο 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) από την συνένωση των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης.

Επικοινωνία

Στρατηγού Νικολάου Ροκα 45
19600 Μάνδρα - Αττική
213 2014900
Copyright @ mandras-eidyllias.gr. Κατασκευή Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας.