Τοπικό Συμβούλιο Μάνδρας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος
ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος
ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μέλος
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Μέλος
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέλος
ΜΠΕΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Μέλος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Μέλος
ΣΚΟΡΔΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Μέλος
ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ Μέλος
Μάνδρα
Βίλια
Ερυθρές
Οινόη

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστήθηκε με το νόμο 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) από την συνένωση των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης.

Επικοινωνία

Στρατηγού Νικολάου Ροκα 45
19600 Μάνδρα - Αττική
213 2014900
Copyright @ mandras-eidyllias.gr. Κατασκευή Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας.