Τοπικό Συμβούλιο Μάνδρας

Πέτρου Άγγελος Πρόεδρος
Τσοτσοβιένα Ζαρίφη Βασιλική Μέλος
Γκίνη Σταματία Μέλος
Ντάφλος Σπυρίδων Μέλος
Πέππας Μάριος Μέλος
Κατσέλης Γεώργιος Μέλος
Σκόρδας Μελέτιος Μέλος
Τσαντίλα Χρυσούλα Μέλος
Πέππας Χρήστος Μέλος
Παπανικολάου Ιωάννης Μέλος
Κοροπούλη Αικατερίνη Μέλος