Τοπικο Συμβούλιο Οινόης

ΠΑΝΟΛΙΑΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΡΙΚΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ  
ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ