ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - για τη ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές

03/06/2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - για τη ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές

Για τη ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4611/17.5.2019,

Παρέχεταιδυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. και δυνατότητα περαίωσης φορολογικών διαφορών για τις οποίες εκκρεμούν προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια.

  • Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές από εισφορά σε χρήμα ή από μετατροπή γής σε χρήμα των προς ένταξη αλλά και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών.

  • Στις οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμβάνονται και όσες θα βεβαιωθούν μέχρι 17.7.2019.

  • Η ρύθμιση και εξόφληση γίνεται σε μέχρι 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 20 Ευρώ

  • Με εφάπαξ καταβολή ο οφειλέτης απαλλάσσεται εντελώς από πρόσθετους φόρους, τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους.

  • Σε ρύθμιση και καταβολή με δόσεις η απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους είναι ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων.

  • Η συνεπής τήρηση του προγράμματος ρύθμισης θα συνεπάγεται τη διαγραφή των προστίμων των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

Ο δήμος μας θα είναι στη διάθεση σας, να σας ενημερώσει και να σας εξυπηρετήσει, τόσο στα κατά τόπους γραφεία των τοπικών κοινοτήτων όσο και στο Δημοτικό Μέγαρο Μάνδρας

Αρμόδια: Ταμειακή Υπηρεσία τηλ.: 2132014917/921 Μάνδρα

Τοπικά Γραφεία
τηλ: 2263320102 Ερυθρές
τηλ: 2263320001 Βίλια
τηλ: 2263320020 Οινόη

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η αίτηση για τη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στο δήμο μας μέχρι17.09.2019.

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΑΙΤΗΣΗΑρχείο: pdf 92 kB