Άρχισαν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

04/06/2019
Άρχισαν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο και να καταθέτουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 5 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 για την φιλοξενία των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Η υπηρεσία του Δήμου θα δέχεται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά καθημερινά από την από τις 9.00 έως τις 13.30 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου γονέα

  2. Άδεια παραμονής (σε περίπτωση αλλοδαπού)

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

  5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ όπου φαίνεται η ισχύ της

  6. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια (πρώτη σελίδα και σελίδες εμβολιασμών)

  7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους

  8. Λογαριασμός ΔΕΚΟ

Συνημμένα Αρχεία