Πρόσκληση σε σύσκεψη για τον καθορισμό τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο Βουλευτικών Εκλογών της 07/06/2019

21/06/2019
Πρόσκληση σε σύσκεψη για τον καθορισμό τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο Βουλευτικών Εκλογών της 07/06/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών ,κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Σχετικ.:Το υπ΄αριθ. 45516/14.06.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. 14473/11.04.2012 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κα Κριεκούκη Ιωάννα προσκαλεί σε κοινή σύσκεψη  τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες  εκλογές για την Ανάδειξη μελών των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου  2019,την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019  και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας (Στρ. Ν. Ρόκα 45) με θέμα ¨Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται  για την προβολή τους  κατά  την προεκλογική  περίοδο των αντίστοιχων εκλογών.

  Η Δήμαρχος
Κριεκούκη Ιωάννα

Συνημμένα Αρχεία