Ακόμη δύο οχήματα προστέθηκαν στο στόλο του Δήμου.

Ακόμη δύο οχήματα προστέθηκαν στο στόλο του Δήμου.

Στην προσθήκη στο στόλο του ακόμη δύο (2) οχημάτων τα οποία ενισχύουν, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης, την προσπάθεια προστασίας της υπαίθρου και της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών, προχώρησε ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης.

Πρόκειται για σύγχρονα καλαθοφόρα οχήματα εξοπλισμένα με ανυψωτικό μηχανισμό, τα οποία εξασφαλίσθηκαν μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και των μεθοδικών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής που αξιοποίησε τις δυνατότητες της Πρόσκλησης Ι για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», όπως είχε ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση στις 31/12/2020.

Τα δύο οχήματα, παρέλαβε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κολοβέντζος, ενώ όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης, συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε τα νέα οχήματα που αναβαθμίζουν το στόλο του Δήμου και τις δυνατότητες του να έχουν τις θέσεις τους στο νέο αμαξοστάσιο – εργοτάξιο.  

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης στο πλαίσιο της διαρκούς και συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλει για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υπηρεσιών του, έχει αποκτήσει συνολικά έξι (6) νέα οχήματα τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Ακόμη δύο οχήματα προστέθηκαν στο στόλο του Δήμου.
Ακόμη δύο οχήματα προστέθηκαν στο στόλο του Δήμου.
Ακόμη δύο οχήματα προστέθηκαν στο στόλο του Δήμου.
Ακόμη δύο οχήματα προστέθηκαν στο στόλο του Δήμου.