Αμέσως μετά το Πάσχα οι αιτήσεις ανέργων για την Κοινωφελή Εργασία

Αμέσως μετά το Πάσχα οι αιτήσεις ανέργων για την Κοινωφελή Εργασία

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr  αμέσως μετά το Πάσχα θα αναρτηθεί για τους ενδιαφερόμενους η φόρμα αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.     

Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη μέσω του ηλεκτρονικού  συστήματος http://ait.oaed.gr/

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά  και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Αξιοποιώντας το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών – Οινόης επιχειρεί να ενισχύσει με συνολικά εξήντα έξι (66) θέσεις εργασίας τις Υπηρεσίες του και προσκαλεί όλους τους δημότες που κατοχυρώνουν δικαίωμα συμμετοχής να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που προβλέπει 36.500 θέσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  άνεργοι που έλαβαν μέρος στα προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας 2017-19 του ΟΑΕΔ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:

 • συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία με ανώτατο όριο 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα (διπλασιάζεται για αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών)
 • συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του/ης συζύγου, με ανώτατο όριο 60 μήνες : ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,
 • αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,
 • ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2018:

Για ατομικό έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7.000 ευρώ 30 μόρια.

Για ατομικό 3.501 - 5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001 - 10.000 ευρώ 25 μόρια.

Για ατομικό 5.001 - 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001 - 16.000 ευρώ 20 μόρια.

Για ατομικό 8.001 - 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 - 26.000 ευρώ 10 μόρια.

 • ηλικία:

18 έως 29 ετών : 15 μόρια. 

30 έως 44 ετών : 25 μόρια. 

45 έως 54 ετών : 35 μόρια. 

55 ετών και άνω : 45 μόρια

 • 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
 • γονέας προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια.
 • δικαιούχοι ΚΕΑ: 40 μόρια
 • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων : 20 μόρια.

Οι ωφελούμενοι καλούνται να υποβάλουν, μία αίτηση συμμετοχής, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Ακολουθεί επισυναπτόμενη η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΑρχείο: pdf 180 kB