Ανακοίνωση επιβράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών

Ανακοίνωση επιβράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών

Ενημερώνουμε τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων ή μέσω των ειδικών κατηγοριών κατά  το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα προχωρήσει στην επιβράβευση της αριστείας με βάση των αριθμό μορίων.

Η επιβράβευση αφορά επιτυχόντες μόνιμους κατοίκους του Θριασίου Πεδίου και των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας, Μεγάρων και Ν. Περάμου

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον 16.000 μορίων για τους επιτυχόντες των Γενικών Λυκείων και τουλάχιστον 13.000 μορίων για εκείνους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Η συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Απριλίου 2020 μέσα από την ιστοσελίδα www.helpe.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση:

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

Αντίγραφο της Βεβαίωσης Συμμετοχής αποφοίτων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις ή βεβαίωση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας)

Βεβαίωση σπουδών στη Σχολή/Τμήμα Εισαγωγής

Βεβαίωση από Αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος των παραπάνω περιοχών και Δήμων