Ανακοίνωση για σύναψη συμβάσης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Ανακοίνωση για σύναψη συμβάσης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Συνημμένα Αρχεία
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ Αρχείο: pdf 611,1 kB
2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ Αρχείο: pdf 134,7 kB
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 105_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ_ΑΡΘ 14 Ν 2190-1994 Αρχείο: docx 24,5 kB
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 105_με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ_ΑΡΘ 14 Ν 2190-1994 Αρχείο: docx 24,1 kB