Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση αυτοψιών στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση αυτοψιών στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Καλούνται οι ιδιοκτήτες, των οποίων οι κατοικίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 16ης – 23ης Αυγούστου 2021 στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Μάνδρας, Οινόης και Βιλίων, μέχρι την ένταξη και του Δήμου μας στην πλατφόρμα arogi.gov.gr,  όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα ή καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου (υπάρχει Γραφείο Πρωτοκόλλου στα Βίλια, Ερυθρές, Οινόη) σχετική αίτηση για ορισμό ραντεβού με τις επιτροπές αυτοψιών.

Βρείτε συνημμένη την προς συμπλήρωση φόρμα αίτησης την οποία μπορείτε να υποβάλλετε με τους παρακάτω δύο τρόπους:

  1. Στα Γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου μας
  2. Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyropliktoi@mandras-eidyllias.gr

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣΑρχείο: docx 17 kB