Ανακοίνωση - πρόσληψη Επισκεπτών Υγείας στο ΔΟΚΑΠΜΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση - πρόσληψη Επισκεπτών Υγείας στο ΔΟΚΑΠΜΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα, για την «Υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα των μελών των ΚΑΠΗ καθώς και ηλικιωμένων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής και κοινωνικής πολιτικής».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν στα επισυναπτόμενα έγγραφα τη σχετική ανακοίνωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης.

Η αίτηση συμμετοχής  πρέπει απαραίτητα να φέρει φυσική υπογραφή και να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση librarymandras.eidyllias@gmail.com

 

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ανακοίνωση πρόσληψης Επισκεπτών ΥγείαςΑρχείο: pdf 1 MB
Παράρτημα ΑνακοινώσεωνΑρχείο: docx 183 kB