Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας προχωρά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τετράμηνης διάρκειας για τη συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του κορωνοϊού Covid-19.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τη παραίτηση που υπέβαλε η προσληφθείσα με την υπ' αρ. πρωτ. 4083/02.04.2020 απόφαση Δημάρχου, για την κάλυψη μίας (1) θέσης με ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στα επισυναπτόμενα έγγραφα την ανακοίνωση, τη φόρμα αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση. 

Κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, με ημερομηνία υποβολής μέχρι και τις 14/04/2020, θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.  

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΑρχείο: pdf 721 kB
ΑΙΤΗΣΗΑρχείο: pdf 201 kB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΑρχείο: pdf 502 kB