Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες πυρασφάλειας 2023

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες πυρασφάλειας 2023

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/07

Υποβολή αιτήσεων από 08/06/2023 εως 14/06/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικούΑρχείο: pdf 644 kB
Αίτηση και υπ. δηλώσειςΑρχείο: pdf 820 kB