ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα την ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες των απαιτούμενων προσόντων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, το παράρτημα και την αίτηση για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου . 

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  από 15.02.2024 έως και τη Δευτέρα 26.02.2024. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2014 926 & 213 2014 961 

Συνημμένα Αρχεία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2024 ΑΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Αρχείο: pdf 712,9 kB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 1 Αρχείο: pdf 1,0 MB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ Αρχείο: doc 269,5 kB
Όλα τα αρχεία μαζί Αρχείο: zip 1,6 MB