Ανακυκλώνω ανταποδοτικά, εξασφαλίζω κέρδος και στηρίζω ένα βιώσιμο μέλλον

Ανακυκλώνω ανταποδοτικά, εξασφαλίζω κέρδος και στηρίζω ένα βιώσιμο μέλλον

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης εγκατέστησε στην πλατεία Γκλιάτη της Δ.Ε. Μάνδρας εξοπλισμό ανακύκλωσης τον οποίο παρέλαβε δωρεάν από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ενισχύεται η προσπάθεια ανάπτυξης συνηθειών ανακύκλωσης στα μικρά παιδιά, παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να αποκομίσουν όφελος μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στη λειτουργία της κυκλικής οικονομίας καθώς επιβραβεύονται κάθε φορά που ανακυκλώνουν, κερδίζοντας πόντους προς εξαργύρωση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.  

Από τον περασμένο Δεκέμβριο ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης είναι ένας από τους εξήντα έξι (66) που στηρίζουν την προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Λεκανοπεδίου με έμφαση στην Ανακύκλωση.

Εξοπλισμός ανταποδοτικής ανακύκλωσηςθα τοποθετηθεί προσεχώς και στις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων κι Ερυθρών.

Κάνουμε την Ανακύκλωση καθημερινή μας συνήθεια, ενδυναμώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, επιδιώκοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τον τόπο μας και τα παιδιά μας.  

 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Ανακυκλώνω ανταποδοτικά, εξασφαλίζω κέρδος και στηρίζω ένα βιώσιμο μέλλον
Ανακυκλώνω ανταποδοτικά, εξασφαλίζω κέρδος και στηρίζω ένα βιώσιμο μέλλον
Ανακυκλώνω ανταποδοτικά, εξασφαλίζω κέρδος και στηρίζω ένα βιώσιμο μέλλον
Ανακυκλώνω ανταποδοτικά, εξασφαλίζω κέρδος και στηρίζω ένα βιώσιμο μέλλον